Laserlassen

LAZRZ laserlasmachine FWS 2000 Watt

Laserlassen is een nieuw lasproces dat nog volop in ontwikkeling is en laserlassen kan in diverse industrieën interessant zijn.

Het handmatig laserlassen is vooralsnog minder geschikt voor zwaarder constructiewerk, omdat de inbrandingsdiepte nog beperkt is. Daarnaast zijn de neersmeltsnelheden laag wanneer er met toevoegmateriaal wordt gelast.

Laserlicht

Licht is een elektromagnetische straling. Deze straling heeft een breed spectrum en kent vele verschillende frequenties. Elektromagnetische straling met een frequentie tussen de 380nm en 780nm kennen we als zichtbaar licht.

Laserlicht kennen we in vele verschillende golflengtes (en dus kleuren). Voor industriële toepassingen wordt er van diverse golflengtes gebruik gemaakt. De diverse golflengtes kennen specifieke voor- en nadelen bij het gebruik.

Voor het laserlassen en laser reinigen maken we gebruik van laserlicht dat zich in het niet zichtbare infraroodspectrum bevindt. Dit laserlicht heeft een golflengte van 1080nm. Deze golflengte wordt voldoende geabsorbeerd door metalen zoals staal en roestvast staal om ermee te kunnen laserlassen. Het laserlassen van aluminium is mogelijk, maar veelal lastiger door de hoge reflectie van het aluminium.

Video afspelen

Reflecties

Net als zichtbaar licht reflecteert onzichtbaar infraroodlicht ook. Reflecties zijn te onderscheiden in spiegelende reflecties en diffuse reflecties. Bij het laserlassen zal een deel van het laserlicht worden opgenomen door het metaal en omgezet worden in warmte. Deze warmte zorgt voor het smeltbad.

Een ander deel van de lichtbundel zal reflecteren. Afhankelijk van het type materiaal en de oppervlakte gesteldheid, spiegelt het licht de ruimte in. De intensiteit van het licht wordt bij diffuse reflectie aanmerkelijk minder. Toch is het waarschijnlijk dat bij het laserlassen deze reflecties nog een gevaarlijke energiedichtheid hebben.

Door gebruik te maken van de juiste beschermingsmiddelen, kunnen de risico’s teruggebracht worden en kan er veilig gewerkt worden.

Absorptie

Het laserlicht dat opgewekt wordt in de laserbron, wordt middels een fiber naar het laspistool getransporteerd. In het laspistool zijn lenzen aangebracht die zorgen dat de laserbundel wordt gefocusseerd. De energiedichtheid is op het focuspunt groot genoeg om het onderliggende materiaal te doen smelten. Men kan nu laserlassen.

Niet alle materialen absorberen het laserlicht even goed. Staal en roestvaststaal kunnen goed met de handlaser gelast worden doordat de absorptie relatief hoog is. Andere metalen zoals aluminium kunnen ook gelast worden, al wordt er aanmerkelijk meer energie gereflecteerd. Voor het laserlassen van bijvoorbeeld koper kan er bij geautomatiseerde oplossingen gekozen worden voor lasers met een golflengte van 515nm.

Wobble

Door de hoge energiedichtheid van de laser, ontstaat er een zeer klein smeltbad. Handmatig laserlassen was dan ook nagenoeg onmogelijk vanwege het kleine smeltbad. Door de komst van slimmere laspistolen die de laserbundel snel kunnen bewegen is het handmatig laserlassen mogelijk geworden. Deze beweging kan verschillende vormen hebben. Voor het hand laserlassen gebruiken we meestal de lineaire variant van deze wobble-beweging. De parameters van de wobble zoals de breedte en de frequentie zijn van grote invloed op het inbrandingsprofiel bij het laserlassen.

De lasermachine

Een laserlasmachine bestaat uit de volgende componenten:

  • Laserbron
  • Waterkoeler
  • Laspistool
  • Besturing

Een laserlasmachine is een klasse 4 laser installatie. Dit houdt in dat de machine van een aantal belangrijke veiligheidsvoorzieningen voorzien dient te worden. Een los kabeltje of een kapotte schakelaar mag immers niet lijden tot het ongecontroleerd inschakelen van de laser installatie. Om een veilige werking te garanderen, dient de machine onder andere volgens EN 60825-1:2014 gebouwd te worden. Voor het handmatig laserlassen geeft NEN-EN-ISO 11553-2:2009 aan welke eisen de machine moet voldoen

Afhankelijk van de toepassing en de dikte van de te lassen materialen, kan de laserlasmachine voorzien worden van een laserbron met het juiste vermogen. De lasser lasmachines van LAZRZ worden standaard voorzien van laserbronnen van het merk Raycus. Het is echter mogelijk dat voor speciale toepassingen voor een ander merk laserbron wordt gekozen.

Indien de laser lasmachine gedurende meerdere uren per dag gebruikt wordt, zal de machine voorzien moeten zijn van een waterkoeler. De laserbron genereerd een significante hoeveelheid warmte, welke het meest effectief met een waterkoeler afgevoerd kan worden.

Het gewicht en de ergonomie van het laspistool zijn bij het handmatig laserlassen belangrijk. Bij het laspistool dat LAZRZ toepast, kunnen de lasparameters aangepast worden op het laspistool. Dit scheelt veel heen en weer lopen van het werkstuk naar de laser lasmachine.

Voorbeelden die met de laser zijn gelast

Vragen aan Prozee?

Wij verzorgen ook het zetten, afbramen, lassen of andere nabewerkingen van het product. Wij zijn een totaalleverancier en flexibel bedrijf dat snel kan reageren op uw wensen. Wilt u meer informatie ontvangen over lasersnijden van Prozee? Neem dan contact op via 0228 318 811 of vul het contactformulier in.

Scroll naar boven

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Naam(Vereist)