KIWA BRL- K903/08

Prozee is een van de weinige bedrijven in Nederland dat volledig Kiwa BRL-K903 gecertificeerd is. De BRL-K903 richtlijn (REIT) stelt hoge eisen aan installateurs van brandstof- , chemicaliën- en aardgasopslaginstallaties. U heeft een BRL K903 gecertificeerde installateur nodig bij:

 • Nieuw te bouwen tankinstallaties
 • Werkzaamheden aan tankinstallaties
 • Bij opslag van chemicaliën onder activiteitenbesluit BARIM

Met het certificaat bieden wij u de garantie dat we op een milieuvriendelijke en veilige wijze tanks te installeren. Voor bedrijven die onder het activiteitenbesluit (BARIM) vallen is het wettelijk verplicht de installaties voor de opslag van chemicaliën onder certificaat te laten installeren door een Kiwa BRL-K903/08 gecertificeerd bedrijf. Wilt u meer informatie over BRL-K903/08 of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn van Prozee voor uw bedrijf? Neem dan contact op via 0228 318 811 of vul het contactformulier in.

BRL-K903/08 en de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties

BRL-K903/08 omvat eisen die wij als installateur moeten hanteren bij het bouwen van een nieuwe tankinstallatie. Prozee hanteert een goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor chemische producten. Kiwa BRL-K903/08 staat ook bekend als Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties.

Richtlijnen voor een BRL- K903/08 installatie

Om een tankinstallatie een BRL-K903/08 certificaat mee te kunnen geven, dient deze te voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Chemicaliën opslagtank voorzien van KIWA BRL- , K21009- of BRL- K21011-keur
 • Chemicaliën opvangtank/bak voorziening (conform BRL-K21009)
 • Ontluchtvoorziening (eventueel voorzien van filter / gaswasser)
 • Overvulbeveiliging
 • Antihevelbeveiliging
 • Vulkast
 • Vulleiding
 • Onttrekleiding
 • Doseerkast (als kast niet vereist, echter sterk aan te bevelen)
 • Persleiding (dubbelwandig uitgevoerd)
 • Lekdetecties
 • Besturing/beveiliging van de installatie
 • Nood-/ oogdouche
 • Vakkundige, gecertificeerde montage van de componenten
 • Het Kiwa BRL-certificaat RI&E (bij afwijkingen t.o.v. de standaard)
 • Aanrijbeveiliging
 • Leidingmarkeringen
 • FAT,SAT en protocollering
 • Bijwonen eerste vulling met chemicaliën
 • Uitgebreide documentatie
 • Training van de gebruiker(s)

Daarnaast zijn we ook gecertificeerd voor voor Tankinstallaties ondergronds corrosieve en chemische producten met de deelcertificaten:

 • Lekdetectiesysteem, niveaumeet en lassen van stalen en kunststof leidingen
 • Persleidingen aanleggen bovengronds
 • Ontwerp in de (petro)chemie
 • Fabriceren vulpuntmorsbakken
 • (Her)klassificatie van kunststof installaties

Wij installeren volgens de BRL-K903/08 richtlijnen en vragen een bijbehorende certificaat voor u aan bij Kiwa. Op die manier heeft u een BRL-K903/08 gecertificeerde installatie.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 31)

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen bevat richtlijnen voor de productie, transport, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen. Element 31 bevat de voorschriften voor opslag van vloeibare chemicaliën. Prozee werkt volgens deze richtlijnen om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van deze chemicaliën.

Neem contact op met Prozee

Neem voor meer informatie over BRL-K903/08 of andere richtlijnen contact met ons op door te bellen met of vul het contactformulier in.

Offerte opvragen