(Her)classificatie tankinstallaties

Prozee verzorgt de (her)classificatie van tankinstallaties aan de hand van de beoordelingsrichtlijn BRL- K903/08 hoofdgebied F. Sinds 2012 is Prozee Kiwa REIT gecertificeerd voor installatie van en onderhoud aan deze installaties. REIT staat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties. Met een Kiwa certificaat laat je toezichthouders, handhavers en opdrachtgevers zien dat installaties aan de actuele wet- en regelgeving voldoen. Een sterke uitgangspositie voor opdrachten, waaronder aanbestedingen.

BRL- K903/08

In de BRL K903/08 beoordelingsrichtlijn staan eisen waaraan installateurs van tankinstallaties moeten voldoen bij de opbouw van een nieuwe installatie. De eisen worden toegepast op het ontwerp, de installatie en oplevering van een tankinstallatie voor vloeistoffen en dampen. Hieronder valt ook het onderhoud aan deze installaties. Onder hoofdgebied F vallen de installatie van en het onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor chemische stoffen.

Kwaliteitsbewaking

  • Eventuele gebreken kunnen tijdig worden verholpen.
  • De tankinstallatie functioneert optimaal, veilig en duurzaam.
  • De installatie voldoet aan alle wettelijke eisen.

Neem contact op

Werkwijze

  • Ieder certificeringstraject is uniek. Doorgaans worden de volgende stappen genomen:
  • certificeringsonderzoek;
  • eventuele werkzaamheden om de installatie te laten voldoen;
  • verlening certificaat;
  • opvolgingsbezoeken;
  • controle op naleving certificatiereglement.

Meer informatie

Op www.kiwa.nl leest u meer over de BRL- K903/08. Wilt u meer informatie of ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Prozee door te bellen met 0228 318 811, vul het contactformulier in of bekijk hier meer over onze certificering.

Offerte opvragen