Adresgegevens

Prozee Techno Service B.V.
De Vijfhoek 3
1601ML Enkhuizen

T 0228 31 88 11
E verkoop@prozee.nl

Certificering

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu staan bij ons hoog in het vaandel. 
Wij zijn ISO 9001, ISO 14001 en VCA**  gecertificeerd. Tevens zijn wij BRL K903 gecertificeerd.

Bekijk ons ISO 9001 certificaat hier.

Bekijk ons VCA certificaat hier.

VCA** 2008/5.1

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Lees meer over VCA.

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement, ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Met een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm worden milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst of indien mogelijk verminderd. Lees meer over ISO 14001.

Bekijk certificaat hier.

KIWA BRL- K903/08

Prozee is een van de weinige bedrijven in Nederland dat volledig Kiwa BRL-K903 gecertificeerd is. De BRL-K903 richtlijn (REIT) stelt hoge eisen aan installateurs van brandstof- , chemicaliën- en aardgasopslaginstallaties. U heeft een BRL K903 gecertificeerde installateur nodig bij:

 • Nieuw te bouwen tankinstallaties
 • Werkzaamheden aan tankinstallaties
 • Bij opslag van chemicaliën onder activiteitenbesluit BARIM

Met het certificaat bieden wij u de garantie dat we op een milieuvriendelijke en veilige wijze tanks te installeren. Voor bedrijven die onder het activiteitenbesluit (BARIM) vallen is het wettelijk verplicht de installaties voor de opslag van chemicaliën onder certificaat te laten installeren door een Kiwa BRL K903 gecertificeerd bedrijf. Wilt u meer informatie over BRL K903 of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn van Prozee voor uw bedrijf? Neem dan contact op via 0228 318 811 of vul het contactformulier in.

BRL K903 EN DE REGELING ERKENNING INSTALLATEURS TANKINSTALLATIES

BRL K903 omvat eisen die wij als installateur moeten hanteren bij het bouwen van een nieuwe tankinstallatie. Prozee hanteert een goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor Installatie van en onderhoud aan bovengrondse tankinstallaties voor chemische producten. Kiwa BRL K903 staat ook bekend als Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties.

RICHTLIJNEN VOOR EEN BRL K903 INSTALLATIE

Om een tankinstallatie een BRL K903 certificaat mee te kunnen geven, dient deze te voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Chemicaliën opslagtank voorzien van KIWA BRL- , K21009- of BRL- K21011-keur
 • Chemicaliën opvangtank/bak voorziening (conform BRL-K21009)
 • Ontluchtvoorziening (eventueel voorzien van filter / gaswasser)
 • Overvulbeveiliging
 • Antihevelbeveiliging
 • Vulkast
 • Vulleiding
 • Onttrekleiding
 • Doseerkast (als kast niet vereist, echter sterk aan te bevelen)
 • Persleiding (dubbelwandig uitgevoerd)
 • Lekdetecties
 • Besturing/beveiliging van de installatie
 • Nood-/ oogdouche
 • Vakkundige, gecertificeerde montage van de componenten
 • Het Kiwa BRL-certificaat RI&E (bij afwijkingen t.o.v. de standaard)
 • Aanrijbeveiliging
 • Leidingmarkeringen
 • FAT,SAT en protocollering
 • Bijwonen eerste vulling met chemicaliën
 • Uitgebreide documentatie
 • Training van de gebruiker(s)

Daarnaast zijn we ook gecertificeerd voor voor Tankinstallaties ondergronds corrosieve en chemische producten met de deelcertificaten:

 • Lekdetectiesysteem, niveaumeet en lassen van stalen en kunststof leidingen
 • Persleidingen aanleggen bovengronds
 • Ontwerp in de (petro)chemie
 • Fabriceren vulpuntmorsbakken
 • (Her)klassificatie van kunststof installaties

Wij installeren volgens de BRL K903 richtlijnen en vragen een bijbehorende certificaat voor u aan bij Kiwa. Op die manier heeft u een BRL K903 gecertificeerde installatie.

PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 31)

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen bevat richtlijnen voor de productie, transport, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen. Element 31 bevat de voorschriften voor opslag van vloeibare chemicaliën. Prozee werkt volgens deze richtlijnen om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van deze chemicaliën.

ERKEND LEERBEDRIJF

Hét kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap Kenteq heeft Prozee erkend als leerbedrijf. Prozee is door deze erkenning gekwalificeerd voor het bieden van leerwerktrajecten aan vmbo-leerlingen, bieden van stages aan mbo-leerlingen (BOL), opleiden van mbo-leerlingen en eigen medewerkers en het verzorgen van de beroepspraktijkvorming (BBL). Prozee staat garant voor deskundige praktijkbegeleiding en een goede werk- en leeromgeving voor het verkrijgen van kwalificaties op onder meer de vakgebieden: metaalbewerking, plaatwerk, lassen, constructie- en installatietechniek, apparatenbouw en industrieelonderhoud. Lees meer over Kenteq erkend leerbedrijf.

Contactpersoon
Bedrijfsnaam
E-mailadres*
Telefoonnummer*
Vraag of opmerking*


 

We wijzen je op onze privacy- en cookieverklaring.